شهدای بوشهر

Memories of Bushir Martyrs

شهدای بوشهر

Memories of Bushir Martyrs

شهدای بوشهر

سردار جنگهای نامنظم شهید علیرضا ماهینی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
شهیدان بوشهر

یکی از الطاف الهی به ملت ایران بالاخص جوانان و نوجوانان دهه 40 ، مصادف شدن ابتدای مسیر زندگی آنها با شروع انقلاب اسلامی و حضور در دفاعی مقدس از نظام نوپای جمهوری اسلامی به رهبری امامی بود که نگاه های جهانیان را به سمت خود جلب کرد. اما در مقابل این لطف الهی کاری که می توان انجام داد ابتدا باید این پدیده قرن را به هر نحوه ممکن ثبت و ضبط نمود، سپس نشر و گسترش داد تا در تاریخ زرین کشورمان باقی بماند و همگان بالاخص آیندگان بدانند که شروع و حفظ انقلاب اسلامی با چه جانفشانی ها و خون دل خوردن هایی بوجود آمده و برای تداوم آن تلاش کنند.
آزاده بوشهری